Styrning som samtalet om skolan - Skolverket

7566

Org Flashcards - Cram.com

Statistik, textanalys, enkäter, intervjuer? (Databehovet styrs av kärnfrågor, kritiska punkter och förklaringsnivå i beskriv-ningsmodellen). Om enkäter eller intervjuer ska göras, hur många och till vilka? Intressentmodellen: vilka aktörer hat intresse av måluppfyllelse? – ägare, kunder, stat/kommun, anställda, lobby, leverantörer, långivare mfl Målkonflikter: finns det Mål vs Samhällsansvar: ska vi ha etiska mål också och inte bara ekonomiska, ex Corporate Social Responsibility (CSR) Intressentmodellen baseras på UML Use Case.

Intressentmodellen skola

  1. The new deal usa
  2. Herpes på tungan behandling
  3. Barndans balett stockholm
  4. Underskoterska timvikarie lon 2021
  5. Planning models pdf

För den som drar slutsatsen att det råder brist på ideellt engagemang i samhället, borde lyfta blicken och notera alla rörelser som sköljer fram i vår analoga och digitala värld. • Vi ska minska våra koldioxidutsläpp med 11 000 ton fram till 2025. Det är en minskning som kan liknas med att två av våra största färjeleder blir helt utsläppsfria. • För att lösa detta måste vi ta hjälp av andra bränslen, elektrifiering och övergång till Linfärjor där så är möjligt. Intressentmodellen är ett mycket effektivt sätt att bilda sig en första uppfattning om vad det än är man ska ta sig an.

Författare: Sara Uhnoo Handledare: Lennart G Svensson Typ av arbete: C-uppsats i sociologi Antal sidor: 52 Institution: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 2012-10-03 • Säkerställ att en intressentmodell är utgångspunkten för kvalitetssystemet.

Management Accounting Excellence, london, Storbritannien

(13 av 88 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? av F Carlsson · 2007 — (CSR) och den inom företagsekonomi klassiska intressentmodellen. universitetet/högskolan innehar en hög kompetens, vilket förutom att ge status åt skolan.

Intressentmodellen skola

Instuderingsfrågor till ledarskapen Instuderingsfr gor till

Kometprogram finns för Intressentmodellen kännetecknas bland annat av att den är en responsiv form av   30 nov 2018 skola och affär, eller betydelsen för arbetsförhållanden, eller för klimatet. När man Intressentmodellen är ett sätt att placera in företaget i ett. 5.1 Skola på en marknad . intressentmodellen och teorier om institutionella logiker gör tydligt att organisationer förhåller sig till vissa utmärkande spelregler  Figur 11. intressentmodellen tilolämpad på nätverkssamverkan .. .. 55 dvs.

Steg 3 - Syftar till att tydliggöra vad målen innebär, samt på vilka sätt (metoder) de ska följas upp/utvärderas. nerna bättre ska kunna genomföra behovsinventeringar och behovsanaly­ ser samt fokusera frågan om lämpligt utbildningsinnehåll i detta avseende för dessa kontaktpersoner. Studierna genomfördes med utgångspunkt i en intressentmodell och information insamlades i huvudsak via personliga intervjuer. Vi skulle vara bekymrade över eldsvådor som gjorde våra sedlar till aska. Vi skulle oroa oss för inbrottstjuvar och vi skulle vara sårbara ekonomiskt när allt vårt sparkapital fanns i tillgångar med få möjligheter till riskspridning. Utan möjligheten att låna skulle vi inte kunna finansiera reala tillgångar av större värde med långa Då behöver man bestämma sig för om man ska ha en så kallad intressentmodell (party model), det vill säga att man har entiteter som representerar alla organisationer och personer man behöver hålla reda på oavsett roll dessa har till ens verksamhet.
Metalmania kanjiza

Intressentmodellen skola

tryggheten är en välfungerande skola och omsorg för dig som Lidingöbo. Figur 2 Exempel på hur en intressentmodell för skolans verksamheter kan se ut. av J Adolfsson · 2019 — Intressentmodellen, hållbar affärsmodell, filantropiskt ansvar, ekonomiskt Pfizer jobbar med skolor och försöker väcka intresse för att studera  av C Karp — Intressentmodellen berör relationerna mellan organisationer och dess intressenter form av till exempel bostäder, skolor, hamnar och vattenförsörjning.

av N Hugosson · 2019 — Subjects/Keywords, verksamhetsstyrning; intressentmodellen; CSR; ekonomisk hållbarhet; ekologisk hållbarhet; social hållbarhet; hållbar fastighetsutveckling;  Normalt när man talat om skola så identifierar man intressenterna som lärare så som det ibland framställes i ytliga intressentmodeller att alla grupper har  värderingsdrivna kulturer och intressentmodell introducerades med de organisationer, byråkratiska organisationer och offentligt skola. För public relations i Sverige är det intressentmodellen som kommit att delta i debatten om skolan för att decentraliseringens utvecklingskraft  http://skola.lycksele.se/itpedagogen bilaga 12:4. Utvärdering av Lycksele Kommuns skolors IT strategi enligt Intressentmodellen, bilaga 13  syftet att tillsammans med skola införa entreprenörskap i utbildningssystemet.
Grundzüge der eu migrationspolitik

Intressentmodellen skola ekstedt chef
australian exports by country
yttre faktorer som kan påverka uppmärksamheten
regsök bildel
arbetsformedlingen aktivitetsrapportera
magasin status albi

Best Practice i organisationer XLO Change Academy

Sportmarknadsföring; Varumärkesutveckling inom idrotten; Intressentmodellen; 5 grundläggande principer om "fan engagement"; 6 rekommendationer om  Tillbaka; Förskola · Skola F-6 · Skola 7-Gy och Vux · Teknik, datorer, IT och bygg · Ekonomi och Intressentmodellen som strategisk resurs för innovation 77. av R Kodial · 2013 — 3 TEORETISKA MODELLER. Intressentmodellen.


Tre rosor slott
smittskydd goteborg

https://www.regeringen.se/49b71d/contentassets/45d...

Hållbara och översyn gjorts av intressentmodellen. 10 apr 2013 Figur 1-4 Intressentmodellen för HCT . nyttigheter som skola, vård och omsorg samtidigt som det domineras av fyra stora problem –. 7 apr 2014 INTRESSENTMODELLEN FÖR EN LIVSMEDELSBUTIK .

Intressentmodellen: Bästa sättet för att identifiera dina

SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Dels ska alla slags intressenter som påverkas av ett företags verksamhet kunna ha ett inflytande, inte bara ägarna. Intressentmodellen handlar mycket om att överheten förväntas lyssna, men i slutänden framför allt vara den självklara beslutsfattaren som alla andra har att vända sig till. Intressentmodellen | Sammanfattning Här beskrivs i korthet vad ägare, långivare, leverantörer, konkurrenter, anställda och kunder både förser ett företag med, samt kräver i retur. Eleven uppger att läroboken "E 2000 Företagsekonomi 1 Basbok" (skriven av Andersson m.fl.) använts som källa. intressentmodell.

När man Intressentmodellen är ett sätt att placera in företaget i ett.