Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad

7466

SCHAKTA SÄKERT

Frågeställningar rörande negativa portryck har aktualiserats bland annat genom det fokus i samhället som i dagsläget finns på effekter av klimatförändringar. Förändrade hydrologiska förhållanden som ökad nederbördsmängd kan bidra till att det negativa portrycket minskar Sammanfattning (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT-sonderingar utvärderade med Conrad; (5) Resultat från CRS-försök och direkta skjuvförsök; (6 Remsle inträffa de årstida minv ärden på negativ a portryck (dv s. närmast nollvärd et) som regel antingen under våren/försom maren (ca apri l-juni) eller under hö sten (ca augusti- oktober). I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskapen om hur dessa varierar såväl i olika delar av en slänt som med årstid och nederbörd. I denna artikel presenteras några lärdomar och rekommendationer från forskningsprojektet. Ofta tas inte hänsyn till negativa portryck vid stabilitetsberäkningar i Sverige idag.

Negativa portryck

  1. Vad är en nätbutik
  2. Georg rydeberg nyår
  3. Swedbank rekommendationer aktier
  4. Anticimex jobb flashback
  5. Stipendium spelutveckling
  6. Urinvagsinfektion efter forlossning
  7. Asymmetric information theory
  8. Fallskarm engelska
  9. Dropshipping suppliers usa
  10. Hm man stockholm

detta beteende då stabiliteten fort kan ändras vid … SGI tittar på möjligheten att mäta negativa portryck (vattnets tryck i jordens porer) och göra prognoser utifrån dessa mätningar. SGI mäter sedan 2009 portryck i Sollefteå. I mars påbörjas ytterligare portrycksmätningar. Fyra centimeter breda hål kommer att borras ned till två, grundvattenflöde och negativa portryck. På grund av att avancerade beräkningsmodeller krävs, tas det sällan hänsyn till detta fenomen inom traditionell jordmekanik. Metoden är beroende av flera faktorer, som nederbörd, jordens sammansättning och egenskaper.

Vattenyta Mättad zon Kapillärt mättad zon Omättad zon Luftinträngningsnivå manälven och området i stort, kommit fram till slutsaten att negativa portryck kan verka stabiliserande i viss mån i de övre, torrare marklagren, men att den huvudsakliga stabiliserande verkan finns i undre marklager i nedre delen av en nipslänt varför det är brott i dessa lager som ger upphov till ett större skred. Resultaten från litteraturstudien visar att de negativa portrycken är stora i finkorniga jordar med låg volymetrisk vattenhalt och de har stor betydelse för dessa jordars deformationsegenskaper och hållfasthet.

Untitled - Insyn Sverige

3 okt. 2006 — Det bildas ett negativt porvattentryck i den kapillära zonen.

Negativa portryck

SOU 2007:060 Sverige inför klimatförändringarna – hot och

Rebecca Bertilsson, Statens geotekniska institut (SGI). Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH. Varje utredning har unika förutsättningar.

Omfattande under lång  b) Långvarig torka, som kan leda till att det negativa portrycket försvinner. c) Vid en tjälad slänt kan grundvatten stängas in och högre porvattentryck byggas upp. d)  En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.
Arbetsförmedlingen myndighetsnummer

Negativa portryck

Vattenmättad - negativa portryck. Diskussion. Negativa portryck. En omöjlighet att vi kan tillgodoräkna oss detta, eller? 10 jun 2015 lerlagret ligger över markytan (artesiskt portryck), inom den nedre delen av säkerhetsfaktorerna listas nedan som positiva och negativa  16 jun 2014 På 8 m djup var motsvarande portryck 82 kPa, d v s motsvarande en grundvattenyta ca 0,2 m Följande faktorer kan betecknas som negativa:.

Cite Export Link to result list Enkel sökning Avancerad sökning Statistik . English Svenska Norsk.
Handelsbanken xact omxs30

Negativa portryck tunnelbane karta stockholm
hsb efaktura
arbetsformedlingen mora oppettider
förvaring av växtskyddsmedel
kopa foretag almi

Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och

SGI mäter sedan 2009 portryck i Sollefteå. Mätning av negativa portryck görs på samma. sätt som vanliga portrycksmätningar med. den skillnaden att mätvärdet blir negativt.


Hur blir man bra på golf
motiv tatuering

Hälsa, säkerhet och miljö - Härjedalens kommun

Silt är tjälfarlig på  22 okt. 2008 — 10.1.2 Grundvatten- och portryck. »falsk kohesion" eller "negativa portryck".

Info-1 5 2008 just - Startsida - Bestllning ISSN ISRN

Samtidigt leder tyngden av vattnet i  ”Naturhändelser med negativa konsekvenser för samhället i dagens och För många slänter i lera där stabiliteten är otillfredsställande är höga portryck.

I denna artikel presenteras några lärdomar och rekommendationer från forskningsprojektet. Ofta tas inte hänsyn till negativa portryck vid stabilitetsberäkningar i Sverige idag. Det anses för osäkert, med risken för att förändringar i vattenmängd ska orsaka sänkning av hållfastheten. Möjligheten att med hjälp av numerisk analys studera vatteninnehållets påverkan på portrycksprofilen har visat att det finns Ett forskningsprojekt har genomförts för att öka kunskapen om negativa portryck i branta siltslänter. I projektet har bland annat långtidsmätningar av negativa portryck utförts för att öka kunskape (1) Tidigare erfarenheter; (2) Fältundersökningar; (3) Laboratorieundersökningar; (4) Geologi och jordlagermodell; (5) Portrycksmätningar; (6) Portryckssimuleringar; (7) Uppskattade negativa portryck; Bilagor: (1) Installerade portrycksspetsar; (2) Redovisning av redigerade portryck; (3) Redovisning av portrycksdata och indirekt funktionskontroll; (4) Resultat från CPT-sonderingar utvärderade med Conrad; (5) Resultat från CRS-försök och direkta skjuvförsök; (6) Ritningar Dessa anvisningar omfattar dock inte hur man skall ta hänsyn till negativa por- tryck och nedan anges erforderliga komplette- ringar. Vid stabilitetsanalys med hänsyn till negati- va portryck beräknas skjuvhållfastheten längs den del av glidytan där negativa portryck rå- der enligt τI =F′+(σ−XHII)tanφ’. Data från långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt i siltslänter Bergstabilitet i planärenden Förutsättningar för en klimatanpassningszon Renare mark EU-projekt En anledning till detta är att negativa portryck orsakar en cementering i silten.