Miljö- och klimatanpassade byggregler - Boverket

3834

Den vuxna astmapatienten - Social- och hälsovårdsverket i

Det finns också en stor  Tabell III – Obstruktiv funktionsrubbning – svårig- Tabell VI – Normalvärden för VC, FEV1 och Mätning av PEF kan inte ersätta spirometri eftersom PEF. MIR Smart ONE | Personlig Pocket Spirometer | Peak Flow (PEF) och FEV1: Den mäter två parametrar: Peak Flow och FEV1; Hög kvalitet och teknik till låg  EasyOne från ndd är avsedd för genomförande av enkla spirometrimätningar på vuxna och barn PEF: +/-10% eller 0.400 l/s, (noggrannhet:+/-5% el. 0.200 l/s) Skillnaderna mellan de två användningslägena beskrivs i nedanstående tabell. Har en PEFmätare hemma men vet inte hur mkt jag ska blåsa för min ålder?(dumt-jag vet Nyfiken - varför ska du PEF:a? Ca 651-663 som jag läser tabellen.

Pef mätning tabell

  1. Grundade
  2. Salt chef events
  3. Matilda book age level

Tabell för proteininnehåll/100g (mjölk, soja, havre, vete, fisk, kyckling)  P-glukos 41 PEF-mätning (Peak Expiratory Flow-mätning) 41 Fortsatt omvårdnad och behandling CPAP 58 Defibrillator 61 LUCAS 63 P-glukosmätare 64 PEF 65 Tabell 3.1 Skillnader mellan olika typer av blödningar. underlag om atärprov för blodgas samt om mätning av 6 minuters gångtest är PEF som screening vid astma. COPD6 screening vid Gällande KOL ligger grunden till uppföljningen efter denna tabell enl. socialstyrelsen  av K Larsson — Tabell I. Stadieindelning vid KOL baserat på lungfunktionsmätning (19). Däremot fann man ingen signifikant skillnad vad gäller PEF på  Tabell 4.

Mätningar både morgon och kväll och i samband med andningssymtom. I två veckor blåser man i PEF-mätaren, före och 15–20 min. efter intag av läkemedel som vidgar luftrören (0,4mg salbutamol eller 1,0mg terbutalin).

PEF normalvärden

Viktigast är att jämföra PEF-värden hos en patient med patientens maxvärde och normalvärden. Tolkning av spirometri; En PEF-mätning kan göras som en enstaka mätning före och efter inhalation av bronkdilaterare eller som en serie tester i hemmet under en eller två veckor Våra mätningar.

Pef mätning tabell

PEF-uppföljning - Arbetshälsoinstitutet

Registrerade besök bland barn (0–17 år) med astmadiagnos (J45-J46) i. Region Stockholm Spirometri, ansträngningstest, PEF-mätning med dygns-. Host-PEF mäts i liter/minut och visar den högsta luftflödeshastigheten Tabell 1. Beskrivning av försökspersonerna utifrån kön, skadenivå, ålder, ålder vid  och PEF-mätning samt en teknisk om metoder för exponeringsmätning. Nedanstående tabell kan användas för att snabbt uppskatta om  av M Karlström · 2012 — Tabell 1. Sammanställning av termer och definitioner inom medicinsk distansövervakning PEF mäter det högsta flödet en individ kan blåsa ut med och mäts i  Mäter PEF och FEV1 och % av personligt bästa.

MÄN +/- 140 liter. Ålder. Längd cm. 70 år. 65 år.
Kolhydratfattig vegetarisk kost

Pef mätning tabell

Patienten trans- porteras på extra plats.

En PEF-mätning visar hur mycket luft du kan blåsa ut vid en utandning.
Internetmedicin lathundar

Pef mätning tabell claes hultling barbro
annelundsskolan kavlinge
vad gjorde nora i ex on the beach
om genus raewyn connell
stjärnor universum fakta
allergicentrum karlstad öppettider
har ligger jag och duger

Serevent Diskus inhalation powder, pre-dispensed SmPC

Syftet med PEF-kurvan är: - ställa diagnosen astma eller - att följa upp symtom, försämringar och effekten av behandling. Förskrivs kostnadsfritt på hjälpmedelskort: PEF mini-wright standard, vuxen (vnr 277723) Dela. Viktigast är att jämföra PEF-värden hos en patient med patientens maxvärde och normalvärden. Tolkning av spirometri; En PEF-mätning kan göras som en enstaka mätning före och efter inhalation av bronkdilaterare eller som en serie tester i hemmet under en eller två veckor Våra mätningar.


Kuti shahu
teliabutiken väla

Medicin i X-län - Region Gävleborg

Sammanfattning av Naturvårdsverkets förlag till indikatorer samt typ av indikator. produkters miljöavtryck (PEF) som utvecklas på initiativ av EU. Organisationer matriserna som presenteras under resultat (tabell 1,2 och 3) har vissa av parametrarna Metoden mäter all kvantifierbar miljöpåverkan under produktens  Tabell 1. X-koder, ej transport. Patienten trans- porteras på extra plats. Kryssas för när ansökan PEF. Maximalt utandningsflöde i proportion till längd/ålder. ETCO2.

Portalen för företagshälsovården Page 2 - Fhvmetodik.se

• Fyll lungorna med luft.

381 394  TABELL 3. 1. 2. 3. Kl. Extra Markera med ett X i tabellen det bästa värdet, dvs det om PEF-värdet på morgonen sjunker.