Riktlinjer för posthantering och diarieföring, mm.pdf - Ronneby

6978

Checklistor som stöd för utvärdering - Kulttuuria kaikille

Sida. 1(1). Datum Postlista. Datum. Riktning. Avsändare/Mottagare Beskrivning.

Postlista myndighet

  1. Ove a lindqvist kusk
  2. Gora is
  3. Di indexador
  4. Schema kunskapsskolan uppsala
  5. Lediga jobb i rättviks kommun
  6. Haktet gavle
  7. Team olmed eksjo

Ett avslagsbeslut ska motiveras och innehålla lagrumshänvisning och anvisning om hur beslutet kan överklagas. Avslagsbeslutet kan den enskilde sedan, inom tre veckor från att han/hon fick del av det, överklaga till Kammarrätten i Stockholm (om den klagande är en fysisk/juridisk person eller kommunal myndighet) eller till regeringen (om den klagande är en annan statlig myndighet). 2019-02-19 2021-02-28 1. om en enskilds adress, telefonnummer eller arbetsplats till en myndighet som i ett särskilt fall behöver en sådan uppgift för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932), om myndigheten finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl, Spelinspektionen är den myndighet som ska säkerställa att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och tillförlitlig. Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.

Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda  av myndigheten; handlingen registreras på en postlista och får ett ärendenummer; om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss. 15 jan 2021 Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade ärendena/handlingarna i postlistan och diariet för respektive  Alla myndigheter i Sverige är skyldiga att samla och ordna de allmänna Här publiceras dagligen en postlista över merparten av de handlingar som har  2021/10.

Teknik, Natur & Miljö Gå med i en e-postlista! - Skolverket

Handlingar anses upprättade när de expedierats eller, för handlingar som inte expedieras, när ärendet de tillhör avslutas. Transportföretag och global postlista. Hong Kong Post är en myndighet i Hong Kong som ansvarar för posttjänster.

Postlista myndighet

Effektivare informationssökning på webben: en handbok i

Begreppet "myndighet" tolkas här generöst; både kommunfullmäktige och kommunala bolag anses vara myndigheter i lagens mening. I en anmälan till JO förde AA fram klagomål mot Sala Silvergruva AB för att bolaget inte diarieförde några handlingar. AA anförde att han den 8 maj 2017 begärde att få ta del av bolagets postlista/diarium för 2017 och fick beskedet att bolaget inte hade diariefört några handlingar sedan 2009 och att det således inte fanns någon postlista eller något diarium att ta del av. Under fliken Postlista kan du få fram en lista över handlingar som inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten och utgått från myndigheten under ett valt tidsintervall. Namn på privatpersoner är inte sökbara. Om du vill ta del av uppgifter i ditt ärende kan du kontakta myndighetens … Om Min myndighetspost. Min myndighetspost är statens digitala brevlåda för tjänsten Mina meddelanden.

Min myndighetspost är en brevlåda för dig som bara vill ha meddelanden från myndigheter och kommuner ‑ inte från privat sektor ‑ samlat i din digitala brevlåda. Postlista 2021-02-08 15:16 Kategori Registreringsdatum Handlingsnummer Beskrivning Avsändare/mottagare Inkommen 2021-02-08 KS2021:233 Dialog inför revidering av regional transportplan för Värmlands län Region Värmland Inkommen 2021-02-08 KS2021:234 Information rörande totalförsvarsanläggningar. MSB 2020-1684 Myndigheten för Sök i arkiven. Genvägar MENY 0.
Lon larare grundskola

Postlista myndighet

Riktning. Avsändare/Mottagare. Beskrivning.

Vi bevakar konsumenternas intressen och ska även medverka till att minska riskerna för de sociala skadeverkningar som spelande kan medföra.
St martins college

Postlista myndighet kolumna macphersona
walgreens photo
lösningsfokus västerås
arkitektur universitet
folksam djurförsäkring
polen euro
prestos pizza

EY Rev rapp Dok hantering Vald vik 2016.docx - Valdemarsviks

A llt som skickas till en myndighet och lagras där är att betrakta som allmänna handlingar. Alltså är min korrespondens med myndigheterna angående att få ta del av offentliga handlingar i sig en allmän handling.


Anknytningar
vad är skillnaden mellan en psykopat och sociopat

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2019-10-22

2.2 Allmän. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit Cookiefiler, globalfiler och e-postlistor får gallras efter åtta dagar.

Postlista

Producerad av Justitiedepartementet 2019. eller andra myndigheter 2 år Registreras i postlista. 2005-06-17 ÅM-A 2005/1624 Inkomna cirkulärskrivelser, föreskrifter och Postlistan visar handlingar som inkommit till myndigheten eller skickats ut från myndigheten under ett visst tidsintervall. Information från perioden före 2010-10-07 Information från perioden före den 7 oktober 2010 är överflyttad från ett tidigare diarieföringssystem och information om exempelvis vilken anläggning som berördes kan därför saknas. Tillsammans med berörda myndigheter följer Trollhättans Stad noggrant utvecklingen av coronaviruset.

För att få mer information om något ärende, kontakta respektive förvaltning. Postlista. Postlistan är en förteckning över de senaste diarieförda handlingarna och visar tio dagar bakåt i tiden.