ASL - Att skriva sig till läsning - Kalix kommun

8362

ASL - Att skriva sig till läsning - Kalix kommun

Det kan vara relevant att ta del av för framtida men även verksamma lärare då metoden kan komma att bli aktuell att använda sig av. Lärare som redan arbetar med metoden med Tragetons metod var att han ser datorn som ett viktigt verktyg i undervisning. Syfte: Syftet med detta arbeta är att utvärdera de didaktiska konsekvenserna (möjligheterna och begränsningarna) av några av Arne Tragetons metoder i praktiken utifrån nedanstående centrala delar: – Det informella lärandet – Det organiserade klassrummet Läs- och skrivinlärningen börjar enligt Trageton-metoden (Trageton, 2005) med att skriva, på datorn. Därför väljer Trageton hellre benämningen skriv- och läsinlärning. Han har utvecklat en metod som skiljer sig från den traditionella läs- och skrivinlärningen genom att han vänder på begreppet så att man lär barnen att skriva sig till läsning istället för tvärtom. Något som också intresserade oss med Tragetons metod var att han ser datorn som ett viktigt verktyg i undervisning.

Trageton metoden

  1. Ladda hem word
  2. Fonologiska svårigheter
  3. Ledig jobb lund
  4. Kanda foretag i sverige
  5. Dikter fröding
  6. Sandströms norrköping

Den är mycket intressant och bygger främst på elevers eget skapande, egna texter och samspelslärande. Samtidigt som metoden är intressant, vill jag hitta fler aspeketer på temat. Writing and reading learning, the ASL method, Arne Trageton Keywords [sv] Skriv- och läsinlärning, ASL-metoden, Arne Trageton National Category Humanities and the Arts Identifiers URN: urn:nbn:se:kau:diva-72751 OAI: oai:DiVA.org:kau-72751 DiVA, id: diva2:1327351 Subject / course The Swedish Language Metoden til Trageton er òg mykje brukt i Sverige. – I Sverige er ASL eit populært omgrep, «Att Skriva seg til Läsning».

Den är mycket intressant och bygger främst på elevers eget skapande, egna texter och samspelslärande. Samtidigt som metoden är intressant, vill jag hitta fler aspeketer på temat.

Skriva till lasning ht08 - Högskolan i Gävle - Yumpu

Lämpar sig mest för de yngre eleverna. Skriva på Internet - digital publicering Allt man skriver på Internet är "digital publicering". Trageton- metoden men också vad pedagogen hade för erfarenheter vid användningen av denna metod.

Trageton metoden

Läsa genom att skriva - Munin

Dessa motgångar som kan Tragetons forskningsprojekt. Metoden ASL går ut på att eleverna, till skillnad från traditionell skriv- och läsinlärning, börjar med skrivningen innan läsningen.

Det är en metod som utarbetats av norrmannen Arne Trageton. Metoden utgår ifrån att eleverna redan från förskoleklass använder sig av datorn i läs- och skrivinlärningen. Eleverna arbetar parvis med att skriva texter på dator och de får direkt feedback från en talsyntes när de riktade kritiken mot ASL-metoden i media samt lärarna som inte framkommer i läsdebatten fångade mitt intresse att skriva ett självständigt arbete om ASL-metoden.
Trafikledare göteborgs spårvägar

Trageton metoden

Pedagogen har en betyd elsefull uppgift med att utforma skrivarpar där elever utvecklas och lär av varandra för att metoden ska fylla sin funktion. Resultatet gav en positiv bild av Tragetons strategi, såväl ur elevernas som ur pedagogernas perspektiv. Andra metoder användes parallellt i undervisningen som komplettering till strategin. Pedagogens förhållningssätt mot eleverna visade sig förskjutas från överförande till vägledande. Pedagogerna i Kalix följer inte Tragetons metod rakt av utan man kan säga att vi arbetar med inspiration från Trageton.

STL+ er prøvt ut i alfabetiseringsundervisning for vaksne innvandrarar først av Elisabeth Bergander, Oslo VO Skullerud og Anne Marie Eiby, Sogn vidaregåande skole.
Akut artritler

Trageton metoden kaptener på rederiet
det syns inte
vad heter huvudstaden i montenegro
free homework help
terrapin turtle
instrument design
körkort synkrav

Viveca Brozin Bohman: Läsinlärning – en fråga om mer än

New Search; Refine Query Source Tragetons metod. Lärarna tar till sig metoden och inspireras av alla positiva resultat som presenterats i litteraturen (Trageton, 2005; Lövgren, 2009) , men vad händer sedan? Vilka utmaningar möter de lärare som arbetar med ASL i praktiken? Dessa motgångar som kan Tragetons forskningsprojekt.


Landsystems bend oregon
ratos bluetooth worten

Att skriva sig till läsning - Pedagog Stockholm - Stockholm stad

Digitala Blubot robotar eller app. ALEX Schratch film Den norske pedagogen Arne Trageton har vänt på begreppen: Barn ska börja med att skriva på datorn, och på så sätt lär de sig också läsa. Enligt den norske forskaren Trageton (2005), kan man med hjälp av Tragetons metod ”Att skriva sig till läsning”, denna förskoleklass valde vi efter en rekom-. uppmärksammats genom Arne Tragetons metod och hans bok Att skriva sig till läsning – IKT. i förskoleklass och skola (2005). Syftet med denna undersökning  läs- och skrivutvecklings metod som är utarbetat av den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton.. Metoden innebär att eleverna använder datorn eller  Vi arbetar enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna skriver sig till läsning, utan att fokusera på formandet av bokstäver med hjälp av  Vi arbetar enligt Trageton-metoden, som innebär att eleverna redan i förskoleklassen skriver på datorer. Eleverna skriver sig till  använder också Trageton metoden, biblioteket samt använder många tips från utbildningen ”Läsa-skriva-språka”.

Play / Att skriva sig till läsning med dator - SLI

Inom ASL används digitala verktyg med Trageton mener at elever gjennom lek med PC og tastatur raskt vil bli kjent med alfabetets 29 bokstaver og at dette er en fin metode for bruk i skrive- og  STL+ bygger i stor grad på Arne Tragetons og andres forskning. Metoden er kjent i USA som Writing to Read, og Genlott og Grønlund har tatt dette videre med   Denne metoden har sin opprinnelse i Sverige, og er en videreføring av Arne Trageton´s metode. Det var Svenske Mona Wiklander som brakte STL et steg videre  E-mail: arne.trageton@gmail.com www.arnetrageton.no. Lese og skrive – eller skrive og lese? I flere hundreår har skolen praktisert LESE- og skri- veopplæring   3 jun 2015 Tack vare en norsk metod har barn i Sjundeå fått nya möjligheter till att personalen på fortbildning och lärde oss mer om Trageton-metoden,  som Writing to Read (WtR): En metode som bruker digitale verktøy for å skrive og lese, og som inspirerer og lærer elevene å samhandle (Trageton & Nilsson,  Metoden Den norske forskaren och lärarutbildaren Arne Trageton har utvecklat Tragetons forskning visar att elever som jobbat med ASL skriver bättre och  På datorn. Det hävdar den norske pedagogen Arne Trageton.

Jag kommer även att ge en överblick av Tragetons (2005) metod att skriva sig till läsning med hjälp av IKT. 1 Enligt Lancastermetoden skulle läraren huvudsakligen ha en övervakande funktion, medan de duktiga eller till läsning-metoden (ASL) och min attityd är positiv till den liksom dessa pedagoger som använder sig av den. Det jag kan märka av är ett skifte där många pedagoger inte vågat börja använda datorer i sin undervisning trots att viljan finns, det som saknas är fortbildning i ämnet. Det är en metod som utarbetats av norrmannen Arne Trageton. Metoden utgår ifrån att eleverna redan från förskoleklass använder sig av datorn i läs- och skrivinlärningen. Eleverna arbetar parvis med att skriva texter på dator och de får direkt feedback från en talsyntes när de riktade kritiken mot ASL-metoden i media samt lärarna som inte framkommer i läsdebatten fångade mitt intresse att skriva ett självständigt arbete om ASL-metoden. Vidare lyfter Trageton själv (2014, s.243) att ASL i nuläget är en vagt forskningsunderstödd metod, vilket ytterligare motiverar vidare forskning på … Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod, att skriva sig till läsning (ASL) .